• Sommer

    Sommer kan være kaldt. 10 grader. 9, 8, eller kanskje 7 grader. Det kan regne. Det kan blåse. For eksempel…

  • Værsyk

    Værsyk!

    Jeg bor ikke her på grunn av været. Jeg er fullt inneforstått med at når man bor i Finnmark, eller…