Skøyteføre

I mars er det blå stålet forhåpentligvis klart til bruk på Vadsøs Navarsvann. På tide å slipe skøytene.