Medisin mot stress

Jeg liker den stille og åpne naturen du får i Vadsø. Det er ikke lange veien du må dra for…