Et privilegium å jobbe hos Statsforvalteren

Hvorfor er det så bra å jobbe hos Statsforvalteren i Troms Finnmark?