Biblioteket

Jeg er nok en av de mest inhabile til å komme med en slik en påstand, men siden det faktisk…