Herlig høst

«E du nord i landet da?» høres i øreproppene som beskytter mot vinden i det åpne fargelandskapet under den store…