Et privilegium å jobbe hos Statsforvalteren

Hvorfor er det så bra å jobbe hos Statsforvalteren i Troms Finnmark?

Statsforvalteren i Troms og Finnmark hovedkontor i Vadsø og kontorer i Tromsø, Karasjok, Kautokeino og Andselv. Her jobber over 200 personer med mange ulike fagbakgrunner; jurister, biologer, agronomer, leger, sosionomer, økonomer og statsvitere. Blant annet.

Høy kompetanse

Statsforvalteren har avdelinger for justis og kommunal, helse og sosial, oppvekst og barnevern, miljø, reindrift, landbruk og organisasjon og utvikling + en kommunikasjonsenhet og stab for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det tar en stund å bli kjent, men når du har blitt det, har du fått deg et stort nettverk av høyt kompetente kolleger å spille på.

Varierte oppgaver

Hos oss får du mange og varierte oppgaver og stor frihet til å løse dem.

Mye av den jobben vi gjør, krever at vi er fysisk til stede i kommunene og mange hos oss reiser en del. Dette er en flott måte å bli kjent med Troms og Finnmark på og et fint avbrekk i kontorhverdagen.

«Det er et privilegium å jobbe hos Statsforvalteren», sier beredskapsdirektør Ronny Schjelderup. Han har helt rett.

Søke jobb hos oss?

Lyst til å bli vår kollega? Ledige stillinger hos Statsforvalteren i Troms Finnmark finner du nedenfor:

Kategori : Arbeidsliv