Ergoterapeutene i Vadsø gjør hverdagslivet mulig!

En dag på jobb som ergoterapeut handler om å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og krav fra omgivelsene. Det som er givende i arbeidet som ergoterapeut, er å kunne ta utgangspunkt i hva som er viktig i den enkeltes liv for så å trene på og tilrettelegge for meningsfulle aktiviteter i hverdagen.

Ergoterapitjenesten i Vadsø er lokalisert på Vadsø Helsesenter og nærmeste kollegaer er fysioterapeutene.

Arbeidsdagen vår er variert og spennende. Vi jobber ambulerende. Det betyr at vi er mye ute av kontoret. Vi er på brukers arena, som kan være hjemme, i barnehagen, på skolen eller i institusjon. Vi samarbeider med en mange andre instanser, blant annet hjemmesykepleien, sykestue, bo- og omsorgssenter, leger, fysioterapeutene og helsestasjonen. Vi spiser lunsj sammen med fysioterapeutene hver dag. Én dag i uken er det faglunsj med blant annet lege. Andre profesjoner inviteres med alt etter hvilket tema som skal diskuteres i lunsjen.

Her er noen eksempler på hvordan vi jobber:

Lilly Hansens nye rampe - foto: Vadsø kommune
Lilly Hansens nye rampe – foto: Vadsø kommune

Lilly Hansen (89 år) fikk hjelp fra ergoterapitjenesten til å få utredet og utbedret sin bolig slik at hun kan fortsette å bo hjemme

Lilly Hansen fikk rampe og økonomisk tilskudd fra hjelpemiddelsentralen for å bygge om huset sitt så hun fikk alt på ett plan. Dette gjør at hun fortsatt kan bo hjemme med minimalt av offentlige tjenester.

 

 

 

 

 

Nils Andreas Nilsen får hørehjelp - foto: Vadsø kommune
Nils Andreas Nilsen med hørehjelp – foto: Vadsø kommune

Nils Andreas Nilsen (80) får hjelp fra ergoterapitjenestens syn- og hørselskontakt til fortsatt å kunne delta aktivt i organisasjonsarbeid

Nils Andreas har hele sitt liv vært aktiv i Frelsesarmeen til tross for nedsatt syn og hørsel. Etter hvert måtte han slutte med høreapparat, og hørselen har blitt så dårlig at det er vanskelig for ham å delta aktivt på samme måte som før. Sammen med ergoterapeuten prøver han ut en samtaleforsterker som gjør at han kan høre hva som blir sagt på møtene. Nils Andreas hemmes ikke lenger i like stor grad av hørselsvanskene og kan fortsette å delta aktivt i eget liv.

 

Ergoterapeutene i Vadsø fikk Kirsten Hoftaniska tilbake på sykkelen - foto: Vadsø kommune
Kirsten Hoftaniska tilbake på sykkelen – foto: Vadsø kommune

Kirsten Hoftaniska (85 år) får bistand fra ergoterapeut til å få en sykkel som er tilpasset henne og gjør at hun kan sykle igjen

Etter at helsen begynte å skrante, ble Kirsten Hoftaniska avhengig av rullator for å komme seg rundt i byen. For noen år siden ble hun frarådet å sykle fordi man var redd for at hun skulle falle. Siden da har sykkelen stått parkert. Det å ikke kunne sykle, ble etter hvert et stort savn for Kirsten. Hun tok selv kontakt med oss for å finne ut om fantes en sykkel som kunne passe for henne.

 

Lilly Jørstad (83 år) har fått bistand fra ergoterapitjenesten til å finne løsninger på forflytning hjemme og hjelp til å komme seg ut av leiligheten sin og rundt i nærmiljøet

Lilly Jørstad ut på tur - foto: Vadsø kommune
Lilly Jørstad på tur – foto: Vadsø kommune

Lilly Jørstad ble på et tidspunkt avhengig av rullestol og det ble vanskeligere for henne å komme seg rundt. Ergoterapeuten har sammen med henne funnet løsninger som gjør det lettere. Hun kan nå ved hjelp av egne ressurser og noe bistand enkelt forflytte seg fra stol til stol. Den elektriske rullestolen gjør at hun sammen med datter og barnebarn kan komme seg ut og rundt i nærmiljøet.

Ergoterapeutene gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Aktivitet og deltakelse gir et bedre liv for den det gjelder – og det lønner for kommunen.

Kategori : Arbeidsliv