Vadsø har flyplasskode VDS.

 

Vadsø (nordsamisk: Čáhcesuolu, kvensk: Vesisaari) er egentlig navn på Vadsøya, norrønt Vatsøy, Vassøy, der den eldste bosetningen finnes. Navnet Vassøy finnes flere steder langs kysten og forteller at på disse øyene kunne sjøfarende finne drikkevann.

 

Vadsø har hatt bystatus siden 1833, og er administrasjonssentrum i Finnmark. Kommunen har 5788 innbyggere (per februar 2020).

 

Vadsø har anløp av Hurtigruten. E 75 forbinder Vadsø med Vardø i øst og med E 6 i Varangerbotn. Fra Ørtangen går bro til Vadsøya. Vadsø Lufthavn («Kiby Internasjonale Lufthavn») ligger i Kiby øst for byen.

 

Vadsø sentrum ble sterkt skadet under de alliertes angrep fra sovjetisk side sommeren 1944. Ca. 2000 tyske soldater var i byen da sovjetiske bombefly kom første gang 23. august 1944. Hele byen ble bombet, og den neste måneden ble byen ødelagt. Men ca. 1/3 av husene ble stående igjen – mer enn de fleste andre steder i Finnmark.

 

Vadsø ligger faktisk lenger øst enn Istanbul!