Skøyteføre

Det hvite gullet lar vente på seg, men det blå stålet er klart til bruk på Vadsøs Navarsvann. På tide…