Skøyteføre

Det blå stålet er forhåpentligvis snart klart til bruk på Vadsøs Navarsvann. På tide å slipe skøytene.