Et privilegium å jobbe hos Fylkesmannen

Hvorfor er det så bra å jobbe hos Fylkesmannen i Troms Finnmark?

Fylkesmannen i Troms og Finnmark hovedkontor i Vadsø og kontorer i Tromsø, Karasjok, Kautokeino og Andselv. Her jobber over 200 dedikerte ansatte med mange ulike fagbakgrunner. Vi har jurister, biologer, agronomer, leger, sosionomer, økonomer og statsvitere. Blant annet.

Høy kompetanse

Fylkesmannen er delt inn i syv avdelinger og to staber – Justis og kommunal, helse og sosial, oppvekst og barnevern, miljø, reindrift, landbruk og HR og økonomi + stab for støtte og kommunikasjon og samfunnssikkerhet og beredskap.

Det tar en stund å bli kjent, men når du har blitt det, har du fått deg et stort nettverk av høyt kompetente kolleger å spille på.

Varierte oppgaver

Hos oss får du mange og varierte oppgaver og stor frihet til å løse dem.

Mye av den jobben vi gjør, krever at vi er fysisk til stede i kommunene og mange hos oss reiser en del. Dette er en flott måte å bli kjent med Troms og Finnmark på og et fint avbrekk i kontorhverdagen.

«Det er et privilegium å jobbe hos Fylkesmannen», sier beredskapssjef Ronny Schjelderup. Han har helt rett.

Søke jobb hos oss?

Lyst til å bli vår kollega? Ledige stillinger hos Fylkesmannen i Troms Finnmark finner du nedenfor:

Kategori : Arbeidsliv